Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.werkenbijaudax.nl; een website van Audax Groep B.V. (KvK 18015718), gevestigd te (5126 PT) Gilze, aan de Burgemeester Krollaan 14 (hierna: “Audax”). Door deze website te bezoeken en/of informatie op de website te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer en andere op de website gepubliceerde voorwaarden. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie. De informatie hebben wij met de grootste zorg en aandacht samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Audax staat niet in voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie. Audax wijst dan ook alle aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, actualiteit en/of volledigheid van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik kunnen maken van de website uitdrukkelijk van de hand.

Links naar websites van derden

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor (links naar) websites en informatie van derden. Het gebruik van deze links is voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Audax behoudt zich alle (intellectuele) eigendomsrechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, foto’s, logo’s, (handels)namen), etc.). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Audax is het niet toegestaan de inhoud op welke wijze dan ook (commercieel) te gebruiken, te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen.

Wijzigen disclaimer

Audax behoudt zich tevens het recht voor de informatie op de website te allen tijde te wijzigen. Wij raden aan de informatie inclusief de van toepassing zijnde voorwaarden (voor gebruik) van de website met enige regelmaat te raadplegen.

Overige

Op deze website en de van toepassing zijnde voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de informatie op de website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen per mail via [email protected] Audax Groep B.V., april 2019.
Job alert

Blijf op de hoogte van interessante Audax vacatures